ورق بزنید و ببینید: جایگاه اروپا در رقابت چین و آمریکا چیست؟ با لوئیس سیمون


در سال 2019، لوئیس سیمون نوشت: «جایگاه اروپا در رقابت چین و آمریکا چیست؟»، که در آن امکان‌پذیری فاصله ژئوپلیتیکی اروپا بین ایالات متحده و چین در مواجهه با رقابت مداوم را بررسی کرد. با توجه به تشدید رقابت بین چین و ایالات متحده، از لوئیس دعوت کردیم تا افکار اولیه خود را گسترش دهد. ادامه مطلب را در زیر بخوانید. عکس: Wikimedia Commons/Diliff در مقاله سال 2019 خود «جایگاه اروپا در رقابت چین و آمریکا چیست؟» شما درباره مشکلات اروپا در پاسخ به رقابت بین ایالات متحده و چین صحبت کردید. موضع اروپا در مورد رقابت بین چین و ایالات متحده در پنج سال گذشته چگونه تغییر کرده است؟ من می خواهم

این محتوای فقط برای اعضا است. برای مطالعه بیشتر امروز عضو شوید!دیدگاهتان را بنویسید