رئیس‌جمهور کنیا پس از هفته‌ها اعتراض همه وزیران را برکنار کردویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، تمامی وزرای کابینه خود را برکنار کرد و وعده داد که روز پنجشنبه دولت جدید تشکیل دهد.

آقای روتو گفت که دولت جدید پس از هفته ها اعتراض به مالیات های بالا و حکمرانی ضعیف، ضعیف و کارآمد خواهد بود.

رئیس‌جمهور در یک سخنرانی تلویزیونی، دادستان کل را نیز برکنار کرد و گفت که سرپرستی وزارتخانه‌ها بر عهده منشی‌های دائمی آنها خواهد بود.

آقای روتو گفت که پس از شنیدن سخنان مردم این تصمیم را گرفته است و پس از رایزنی، دولت با حمایت گسترده تشکیل خواهد داد.

سه هفته است که در کنیا ناآرامی رخ داده است. در 25 ژوئن، پس از تصویب قانون مالی افزایش مالیات، معترضان به مجلس هجوم بردند.

بیش از 30 نفر در این تظاهرات کشته شدند که منجر به درخواست برای استعفای رئیس جمهور شد.

دیدگاهتان را بنویسید