سمت نفوذ: Adm. راب بائر، رئیس کمیته نظامی ناتو


رایان با ادم. راب بائر از نیروی دریایی سلطنتی هلند برای مصاحبه در واشنگتن. او به عنوان رئیس کمیته نظامی ناتو، ارشدترین افسر نظامی در این اتحاد است. آنها در مورد چیزهای زیادی صحبت کردند، از اوکراین گرفته تا اینکه چرا پتانسیل صنعت نظامی به یک موضوع تعیین کننده برای دوره او تبدیل شد. در آستانه نشست ناتو در واشنگتن، این قسمتی است که باید گوش کرد.

هنوز عضو War on the Rocks نیستید؟ اینجا را کلیک کنید و آن را تغییر دهید.

عکس: وزارت امور خارجه لتونیدیدگاهتان را بنویسید