بایدن می خواهد قدرت نشان دهد و اعصاب دموکرات ها را در طول مبارزات انتخاباتی آرام کند
پیش از این، آقای بایدن بار دیگر تاکید کرد که قصد قبولی ندارد، اما خواستار اتحاد میان دموکرات‌های پیشرو شد.

دیدگاهتان را بنویسید