اتحادیه اروپا شاهد افزایش نرخ اخراج مهاجران غیر اتحادیه اروپا استداده‌های دفتر آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مهار مهاجرت غیرقانونی، تعداد فزاینده‌ای از اتباع غیر اتحادیه اروپا که به آنها دستور خروج داده شده است به کشورهای غیر اتحادیه اروپا بازگردانده می‌شوند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط یورواستات در روز جمعه، میزان موفقیت اخراج در سه ماهه اول سال 2024 29.5 درصد بوده است که از 21.6 درصد افزایش یافته است. در مدت مشابه سال 2022

در همین مدت، تعداد احکام اخراج صادر شده تقریباً 15 درصد افزایش یافته است، در حالی که اخراج‌ها به دنبال دستورهای صادر شده تقریباً 58 درصد افزایش یافته است.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: “به عنوان بخشی از نقشه راه جدید بازگشت، اقداماتی برای حمایت از کشورهای عضو در تسریع بازگشت و تسهیل ادغام مجدد انجام می شود.”

این سخنگو با اشاره به توافقات بین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مبدأ مهاجران گفت: «کاربرد فزاینده اصل شناخت متقابل تصمیمات بازگشت نیز به تسریع روند کمک می کند.

از سال 2016، اتحادیه اروپا با موریتانی، تونس، ترکیه و اخیراً مصر پیمان هایی را در تلاش برای مهار مهاجرت غیرقانونی بسته است، اقدامی که توسط گروه های حقوق بشر به دلیل نادیده گرفتن قوانین بشردوستانه مورد انتقاد قرار گرفته است.

مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات در انتخابات پارلمان اروپا بود که در روزهای 6 تا 9 ژوئن برگزار شد. ناسیونالیست‌های راست‌گرا در میان آن‌ها به دست آمدند و راه مواجهه اتحادیه اروپا با چالش‌های آینده، از ژئوپلیتیک گرفته تا مهاجرت را شکل دادند.

از زمانی که بیش از یک میلیون نفر، عمدتاً پناهجویان سوری، در سال 2015 وارد دریای مدیترانه شدند و اتحادیه اروپا را ناآماده گرفتند، لفاظی های ضد مهاجرت در سراسر اتحادیه اروپا تشدید شد.

کشورهای اتحادیه اروپا که قادر به توافق بر سر نحوه تقسیم مسئولیت نبودند، عمدتاً بر محدود کردن مهاجرت تمرکز کردند.

یورواستات گزارش داد که از بیش از 100000 شهروند غیر اتحادیه اروپا که در سه ماهه اول سال 2024 دستور ترک یکی از کشورهای اتحادیه اروپا صادر شده است، تقریباً یک سوم آنها اخراج شده اند. این شامل افرادی بود که به سایر کشورهای اتحادیه اروپا بازگشتند، اما 85٪ از این تعداد در مقایسه با 77 درصد به خارج از بلوک فرستاده شدند. در سه ماهه قبل

در میان شهروندان غیر اتحادیه اروپا که دستور خروج از کشور اتحادیه اروپا صادر شده است، بالاترین نسبت اتباع الجزایر و مراکش هر کدام با 7 درصد و پس از آن اتباع ترکیه با 6 درصد و اتباع سوریه و گرجستان هر کدام با 5 درصد قرار دارند.

فرانسه بیشترین شهروندان غیر اتحادیه اروپا را در این سه ماهه اخراج کرد و 4205 نفر به کشور دیگری بازگشتند، در حالی که 34190 نفر دستور خروج از کشور را داشتند. آلمان با 3950 نفر بازگشت به کشور در مقایسه با 15400 سفارش صادر شده دوم شد. – رویترز

دیدگاهتان را بنویسید