فرهنگ استراتژیک ساختمان عمومی لهستانی بازنشسته فعال


راجموند آندریچک سال گذشته به عنوان رئیس ستاد کل لهستان بازنشسته شد، اما از آن زمان به بعد مشغول بوده است. در سفر اخیر به واشنگتن دی سی، او با رایان در مورد شغل، امنیت اروپا، دفاع لهستان، نیروی کار، اوکراین و کارهایی که انجام می دهد، از جمله پادکست خود “Ground Zero” صحبت کرد.

عکس: نیروی دریایی ایالات متحده آمریکادیدگاهتان را بنویسید