آیا پنجره روسیه برای سود در تابستان تنگ می شود؟


مایکل کوفمن از کنارش گذشت جنگ روی صخره ها HQ برای گفتگو با رایان در مورد جنگ در اوکراین. از حمله اوج روسیه به خارکف، به میدان‌های نبرد دنباس، تا جنگ‌های جاری در جنوب، تا جابجایی ناوگان دریای سیاه روسیه، مایک داده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند تا ارزیابی کند که جنگ به کجا می‌رود.

عکس: وزارت دفاع اوکرایندیدگاهتان را بنویسید