سوئد، فنلاند و اهمیت عضویت در اتحاد


پیش از نشست ژوئیه ناتو در واشنگتن، ریک با کاترین الگین و الکساندر لانوسکا دیدار می کند تا درباره معنای عضویت در این اتحاد برای سوئد و فنلاند بحث کند. عکس: ناتو

The post سوئد، فنلاند و اهمیت عضویت در اتحاد اولین بار در War on the Rocks ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید