سیر تکامل نیروی دریایی چین


برنامه سیاست آسیایی کلمنتز-استروس میزبان شیائوبینگ لی، استاد تاریخ و کرسی اعطایی دان بتز در مطالعات بین‌المللی در دانشگاه مرکزی اوکلاهاما بود که در مورد این کتاب سخنرانی کرد. نیروی دریایی جدید چین: تکامل طرح از انقلاب خلق تا جنگ سرد قرن بیست و یکم.

عکس: کن هاجدیدگاهتان را بنویسید