برخوردهای متعدد در طول جنگ در اوکراین


مرکز امنیت ملی کلمنتز، مرکز مطالعات اروپایی، و مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا میزبان مایکل کیماژ، استاد تاریخ دانشگاه کاتولیک، برای سخنرانی کتابی در مورد انتشار آتی وی بودند. برخوردها: ریشه های جنگ در اوکراین و بی ثباتی جدید جهانی.

عکس: www.mil.gov.uaدیدگاهتان را بنویسید