اوکراین و جهان تقسیم شده


رایان با سه دوست خود ملاقات کرد تا در مورد جنگ در اوکراین از دریچه یک جلد جدید درباره این موضوع صحبت کند. از این گفتگو با آندریا کندال-تیلور (سیا سابق)، هال برندز و الکساندر بیک (کارمند سابق شورای امنیت ملی) لذت ببرید که برخی سوء تفاهم ها و بحث های مهم در مورد جنگ و نظم بین المللی را آشکار می کند. اوه، و همچنین خرید کنید جنگ در اوکراین: درگیری، استراتژی و بازگشت جهان تقسیم شده. لطفاً توجه داشته باشید که این موضوع کمی قبل از تصویب یک مکمل امنیتی که شامل کمک به اوکراین بود توسط کنگره ایالات متحده ثبت شد.

عکس: وزارت دفاع اوکرایندیدگاهتان را بنویسید