Rewind and Reconnoiter: منافع حیاتی آمریکا در گرجستان با Batu Kutelia، Shota Gvineria و David H. Ucko


به Rewind & Reconnoiter خوش آمدید. هر هفته از یکی از نویسندگان خود می خواهیم مقاله ای را که برای War on the Rocks نوشته است را با توجه به رویدادهای جاری مرور کند. آیا استدلال آنها پابرجا بود؟ برای اطلاع بیشتر، ادامه مطلب را در زیر بخوانید. *** در سال 2017، باتو کوتلیا، شوتا گوینریا و دیوید اچ. اوکو «علاقه حیاتی آمریکا در جورجیا: پرونده نامزدی» را برای War on the Rocks نوشتند، که در آن آنها برای دخالت بیشتر ایالات متحده در جورجیا به عنوان یک بازیگر معتبر بحث کردند. یک شریک اقتصادی و نظامی برای مقابله با نفوذ روسیه در منطقه. در پاسخ به تصویب الف

این محتوای فقط برای اعضا است. برای مطالعه بیشتر امروز عضو شوید!دیدگاهتان را بنویسید