از وحشت تا سیاست: محدودیت های تبلیغات خارجی و مبنای پاسخگویی موثر


گاوین وایلد به ریک لندگراف سردبیر TNSR پیوست تا درباره مقاله اخیر گاوین در مورد تأثیر تبلیغات خارجی بر سیاست داخلی ایالات متحده بحث کند. آنها بحث می کنند که چگونه ترس از اینکه نیروهای خارجی متخاصم می توانند دموکراسی را با انتشار اطلاعات نادرست تضعیف کنند ممکن است اغراق آمیز باشد زیرا رابطه بین باورها و نگرش های مردم و استفاده رسانه ای آنها نامشخص است. بنابراین، مداخلات سیاسی باید از مداخله غیرضروری اجتناب کنند، مبادا به طور تصادفی از دولت‌های مستبدی که به دنبال مبارزه با آنها هستند، تقلید کنند.

عکس: سباستین والروث از طریق Wikimedia Commonsدیدگاهتان را بنویسید