واژگان جهان روسیقبلاً گفته ام که دوست دارم کلمات جدید اختراع کنم. از آنجایی که تنها دو ماه دیگر پنجمین سالگرد جهان روسیه است، تصمیم گرفتم تمام RUneologismهای مهم از سال 2013 تا 2017 را به ترتیب حروف الفبا منتشر کنم. اینجا آنها هستند: 🐻 فرهنگ بار. روسیه بر غرب متمرکز شده است، که معنی تولید می کند، کپی می شود و سپس بازتولید می شود…

به خواندن ادامه دهید واژگان جهان روسی


دیدگاهتان را بنویسید