#ضرب المثل روسی: کسی که می راند، شانس می آوردВезёт тому، کتو ستاره*! (vezyót tomú, kto vezyót). لیت: کسی که می راند، شانس می آورد. معادل انگلیسی: خدا به کسانی که به خودشان کمک می کنند کمک می کند. معنی: افرادی که می خواهند در زندگی موفق باشند باید سخت تلاش کنند و تسلیم نشوند. *فعل روسی везти به معنای رانندگی کردن / حمل کردن و همچنین شانس داشتن / خوب کردن است. 🌲🌲🌲 🎉 🎁…

به خواندن ادامه دهید #ضرب المثل روسی: کسی که می راند، شانس می آورد


دیدگاهتان را بنویسید