انعکاسمن متوجه هستم که فیدهای خبری رسانه های اجتماعی شما غرق در نتایج سال هستند و هنوز هم این را نوشتم. عکس های قبل از HNY سن پترزبورگ و مسکو برای کاهش درد گنجانده شده است. در آخرین پست سال 2018، من می خواهم نه تنها نتایج این سال را خلاصه کنم، بلکه به ذکر …

به خواندن ادامه دهید انعکاس


دیدگاهتان را بنویسید